Rólunk

Dátum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home
Rólunk

A Paulinum, mint Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Szeminárium, az 1962/63-as tanévben kezdte meg munkáját. Eleinte csak két tagozata volt, majd folyamatosan újabb osztályok nyíltak. Első otthona a Katolikus Kör, majd 1965 június 30-án, ünnepélyes keretek között felszentelték új épületét. A Paulinum, mint gimnázium és szeminárium egyházmegyeközi intézmény és ilyenként az egyetlen Szerbiában.


Az iskola klasszikus irányzatú nyelvi gimnázium. Mindenekelőtt a teológiai és a filozófiai tanulmányokra összpontosít, mellettük a klasszikus nyelvekre és történelemre készíti fel diákjait. A bácskai és bánsági papok nagy többsége paulinista volt.

 

A Paulinum rendkívül büszke arra, hogy eddig négy püspököt adott az egyháznak. Emellett eddig sok jeles személyiséget készített fel hivatására: közismert hitoktatókat, kántorokat, missziósokat, tanárokat, orvosokat, jogászokat, újságírókat, diplomatákat stb. Noha az 1990-es évek elején válságos helyzetbe került az ország, annak ellenére a Paulinum nyitni és újítani tudott. Új tantárgyakat vezetett be, számítógépes helységet alakított ki, audiovizuális termet rendezett be, tornateremmel bővült, gazdagította könyvtárának állományát, új hangszereket vásárolt, sőt egy orgonát is kapott. A diákok szabadon írnak a lapokba, rádiós és televíziós műsorokat szerkesztenek, ifjúsági énekekkel kazettát és CD lemezt adtak ki a fiatalok számára és a szemináriumnak ma már állandó oldala van két katolikus újságban. A Paulinum gimnáziumot nemzetközileg már a kezdettől fogva elismerték, míg itthon csak részben, vagy szóbelileg részesülhetett elismerésben. Végül 2004. februárjában országunkban is akkreditálták, elismerték a gimnáziumot.


Iskolánk kétnyelvű és négy tagozata van. Fő tantárgyai: a magyar nyelv és horvát (mint anyanyelvek), hittan, majd a latin és a német nyelv, valamint a történelem. A gimnázium befejezése után, a főbb tantárgyakból, érettségi vizsgát tesznek a tanulók.