Dátum

Link

Home Híreink
Hírek
Községi szavalóverseny Nyomtatás E-mail
2017. március 11. szombat, 09:58

A Szabadkai Városi Könyvtárban február 22-én lett megtartva az évente megrendezésre kerülő szavalóverseny városi döntője. A szavalók három kategóriában léptek fel. Az első korosztály az I. osztálytól a IV. osztályig. A második korosztály az V-től a VIII-ig, a harmadik korosztályban viszont a középiskolások voltak. A szavalók magyar, horvát és szerb nyelven mondták a verseket. Az alsós diákok verselése három percig tartott, a középiskolásoké viszont négy percig. A szavalóversenyen két paulinista diák vett részt, Hegedűs András, II. osztályos és Juhas Đuro, III. osztályos. Hegedűs András József Attila „Gyermekké lettél” című verssel lépett fel. Juhas Đuro pedig Silvje Strahimir Kranjčević „Eli, eli lama azavtani“ című verset szavalta el.

A versenyen sokan léptek fel, ami nagy konkurenciát jelentett. Annak ellenére szavalóink megállták helyüket és elismerésben részesültek, ami csak is iskolánk javára szolgál.

 
Látogatásunk a szabadkai Szent Kereszt plébánián Nyomtatás E-mail
2017. március 10. péntek, 12:42

A mai Szent Kereszt templom 1896-ban épült, mint mauzóleum (temetkezési hely) a nemes Vojnits Bajsai család részére.  A templom, amely Vojnitsné hagyatékából épült, 1933-ban alapított vikariátus istentisztelet helyszíne lett. 1956. I. 1-én pedig magalakult az önálló Szent Kereszt plébánia, és ennek a  temploma lett. 1959-ben a hívek számának a növekedése véget a templomot kibővítették. Azóta a Szabadka városának egyik legnagyobb plébániájává nőte ki magát.

A templom kriptával illetve altemplommal rendelkezik, amelyben a nemes Vojnits család tagjai nyugosznak. A templomot a vikariátus alapítása óta megszakítatlanul liturgiai szolgálatra használják, az altemplomot viszont a látogatók számára alkalomadtán megtekintésre bocsájtják.

A Paulinum közössége ebből a célból látogatott el a Szent Kereszt templomba. Először a felújított templomot tekintették meg a szeminaristák, utána viszont a Vojnits Bajsai család nyugvóhelyét. A templomban a plébános, ft. dr. Csizmár Oszkár fogadott minket, aki elmondta a templom és a temetkezési kripta történetét.

A templom és a kripta megtekintése után, átmentünk a plébániára, amely úgyszintén mint a templom fel lett újítva és ki lett bővítve, méghozzá római építkezési stílusúban.  Miután a plébános bemutatta a plébániát, a hittan teremben megvendégelte a szeminaristákat.

 
Veszprémiek látogatása Nyomtatás E-mail
2017. március 10. péntek, 11:56

A paulinumi diákok az érettségi után országunkban vagy pedig a környező országokban folytatják tanulmányaikat. Akik teológiát szeretnének tanulni, eltekintve attól, hogy a papi pályát választják, vagy más egyházi szolgálatot, azok mind külföldre mennek tovább tanulni, hiszen országunkban nincs teológiai főiskola illetve fakultás. A magyar ajkú diákjaink Budapesten, Szegeden, Esztergomban és Veszprémen tanulnak. Az említett városok teológiáikkal a Paulinum kapcsolatot tart. Az elmúlt héten a veszprémi teológia egy csoportja látogatást tett a Paulinumban. Megtekintették az iskolát és a szemináriumot, és elbeszélgettek az elöljárókkal és a tanulókkal.

 
A Szeplőtelen Szűz Mária tisztelete Nyomtatás E-mail
2017. március 10. péntek, 11:48

A katolikus hívek, mondhatjuk hogy a világ minden táján február 11-e előtt ájtatosságokat tartanak Szűz Mária tiszteletére. A Boldogságos Szűz Mária tisztelete az ő szeplőtelen fogantatása dogmájának (1854) kihirdetésé után terjedt el, de valójában akkor, amikor 1858-ban Lourdes-ben megjelent Bernadette Soubirunak. A február 11-i megjelenése alkalmával kijelentette, hogy ő a Szeplőtelen Anya. Francia nyelven: „Je suis Immaculae Conseption” én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás. Továbbá a Szűz Anya háromszor szólította fel bűnbánatra és bíztatta Bernadettet, hogy serkentse imára az embereket a bűnösök megtérésére. Mivel három alkalommal hívta fel a figyelmet a bűnösök megtérésére, ezért később három napi (triduum) illetve kilencedeket vezetett be az Egyház a lourdesi Mária tiszteletére.

A szabadkai székesegyházban több mint másfél évszázada hagyománya van a Mária tiszteletének. Minden esztendőben február 2-tól 11-ig lelki megújhodást tartanak a hívek részére. Így volt ebben a hónapban is. A paulinisták alkalom adtán vesznek részt az ájtatosságon. Első alkalom volt, hogy ebben az esztendőben triduumot tartottak a Paulinum kápolnájában. A Mária szobor előtt imákkal és énekekkel elmélkedtek Szűz Mária tiszteletére.

Február 11-én a székesegyházban a paulinisták részt vettek a záró ünnepségen, amelyet főpásztorunk, msgr. Pénzes János püspök tartott.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

5. oldal / 110