Datum

Link

Home Vijesti
Hirek
Húsvéti műsor a Villa Ancora-ban Drucken E-Mail
Freitag, den 21. April 2017 um 09:35 Uhr

A Villa Ancora az egyik legjobban ellátott otthon az idősek számára Palicson. A stílusos épület egy emeletes, három étteremmel, wellness részleggel, 30 apartmannal, társalgókkal, kommunikációs és internetes lehetőségekkel rendelkezik. Az otthonban lakók 24 órás orvosi felügyelet alatt vannak, és minden más ellátás biztosítva van. Az otthon vezetősége Bíró Lívia igazagatóasszonnyal mindent megtesznek, hogy az idősek jól érezzék magukat, és semmiben sem legyen hiányuk. Az otthonban időnként előadásokat és alkalmi műsorokat rendeznek és ezekkel kedveskednek az időseknek. Ezek közé tartoznak az egyházi rendezvények is, amelyek nagyobb ünnepek  előtt szoktak lenni. Április 6-án az igazgatóasszony meghívására a Paulinum Gimnázium tanulói húsvéti műsorral kedveskedtek az időseknek.

Beszédet mondott az ünnepekről msgr, Miocs József rektor, utána viszont felléptek az iskola szavalói és zenészei: Török Tamás, Juhas Đuro, Hegedűs András, Hatnađ Danijel, Gyuris Dávid és Kiss Tamás. A műsor után a paulinisták a személyzettel és az idősekkel folytattak társalgást, amely közös fényképezkedéssel zárult.

 
Fiatalok keresztúti ájtatossága Drucken E-Mail
Freitag, den 21. April 2017 um 09:26 Uhr

A Paulinum Gimnázium tanulói a liturgikus évnek megfelelően a nagyböjti időszakot hamvaszkodással kezdik meg. Ezt az időszakot az Úr Jézus üzenetével igyekeznek átélni, többet imádkozni, testünket böjttel fékezni és lelkünket pedig az égiek felé emelni. Továbbá azt gyakorolni, amit hamvaszkodáskor hallunk: „Térjetek meg, és tartsatok bűnbánatot”. A nagyböjti időben különböző ájtatoságokkal emlékezünk Krisztus Urunk kínszenvedésére, keresztútjára és halálra. A keresztúti ájtatosságot leginkább kápolnánkban tartjuk, de néha más templomban, vagy a város Kálváriájára is megyünk. Szabadkán már hagyomány, hogy a nagyböjti vasárnapokon egy meghatározott csoport vezeti az ájtatosságot: családok, gyerekek, fiatalok és imacsoportok. Április 2-án a szabadkai fiatalok keresztúti ájtatosága volt. Ezen az ájtatoságon aktívan vettünk részt stációs imádsággal és éneklésünkkel. A fiatalok hitoktatóik vezetésével vettek részt, mi pedig nevelőnk, illetve prefektusunk ft. Tojzán László atyánkkal vettünk részt.

 
Szentkútra zarándokoltunk Drucken E-Mail
Freitag, den 21. April 2017 um 09:21 Uhr

Régi írásos dokumentumokból tudjuk, hogy a Szabadka melletti Sándorfalva közelében egy forrás állott, ahol egykor megpihentek a pásztorok és az utasok. A juhászok voltak az elsők, akik észrevették, hogy az ottani  forrásvíznek gyógyító ereje van. Mivel a századok folyamán gyógyulások történtek, ezért a forrást szentnek tartották és  a helység a kúttal együtt zarándokhelyé vált. Mivel a környéken katolikusok és ortodoxok élnek, a múlt században előbb a katolikusok, majd később a pravoszlávoki kápolnát építettek. A kápolnák felépítése után mind nagyobb számban keresték fel a zarándokok a szent helyet, illetve a szentkutat, horvátul a Bunarićot. Májustól októberig minden Mária ünnepen zarándokok keresik fel a kegyhelyet. A fő ünnep augusztus utolsó vasárnapján van, amikor több ezer hívő jön a kegyhelyre, hogy búcsút nyerjen. A Paulinum tanulói időről időre ellátogatnak a kegyhelyre. Ezt tettük az elmúlt héten, Mária szombatján, amikor a Szentkútra zarándokoltunk. Énekkel és imával tiszteltük a Boldogságos Szűz Máriát, majd körbejártuk a kegyhelyet és lelkileg felüdülve visszatértünk otthonunkba.

 
Tantestületi gyűlés Drucken E-Mail
Freitag, den 21. April 2017 um 09:17 Uhr

Az Oktatási Minisztérium előírása szerint, két hónaponként kell tantestületi gyűlést tartani, amely a tanulók osztályzását illeti. A két hónap, egy – egy negyedévet, illetve fél évet és az év végi gyűlést jelenti. A Paulinum Gimnázium az előírásoknak megfelelően megtartja az előírt gyűléseket. A háromnegyedévi gyűlések április első hetére volt előrelátva. Ennek megfelelően a Paulinum tanárai április elsején tartották meg a háromnegyedévi gyűlést. A tantestület tagjai megvitatták az elmúlt kéthónapnyi munkát és az osztályonkénti elért eredményeket. Az eredmények osztályonként változóknak mutatkoztak, amelyek arra utalnak, hogy az utolsó negyedévben, illetve két hónapban komolyabban vegyük a tanulást, mert az évvégi eredmény, bizonyítvány a legfontosabb kell, hogy legyen.

 
Egy világutazó kiállításán Drucken E-Mail
Freitag, den 21. April 2017 um 09:11 Uhr

A dúsgazdag bácskai nemes Vojnich Oszkár több mint húsz éven át járta a nagyvilágot. Első nagyobb útja 1893-ban az Egyesült Államokba vezetett. A következő években Közép- és Nyugat Európába járt, majd Skandinávia országaiba és a sarkvidéki Spitzbergbe. A XX. század elején az I. világháború előtt a távol-keleti országokba ment, Óceániába járt, és végül Afrika vadászterületeit járta be. A család jóvoltából előbb cikkeket jelentetett meg az izgalmas vadászatairól és a különös élményeiről és eseményeiről, később viszont könyveket jelentetett meg, amelyek földrajzi, etnológiai és vulkanológiai értékűek. Kilenc kötete jelent meg, amelyek tudományosak, érdekesek és szórakoztatóak.

Vojnich Oszkár néprajzi gyűjteményei legnagyobb része a Szabadkai Városi Múzeumban található. A több mint 300 egzotikus tárgy, fegyver és személyes dolgai ma is megtekinthetők a szabadkai múzeumban. E jeles gyűjtemény egy része került kiállításra, amelyet a paulinisták is az elmúlt héten megtekintettek.

 
Megemlékezés az 500 éves reformációról Drucken E-Mail
Mittwoch, den 12. April 2017 um 11:47 Uhr

1517-ben Luther Márton kiszögezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, és ezzel kezdetét vette a reformáció. Az 500 éves évfordulói  megemlékzések 2016. október 31-én kezdődtek meg, amelyek majd egy éven át folytatódnak. Európa szerte és Délvidéken is megkezdődtek a rendezvények sorozata a nagy évforduló emlékére. Ferenc pápa a svédországi látogatása alkalmával a Luther Márton által elindított reformáció kedvező hatásaira utalt. A lundi evangélikus székesegyházban tartott történelmi jelentőségű közös istentiszteleten azt mondta, hogy a Lutheránus és a Katolikus Egyháznak helyre kell hoznia a múlt hibáit, és a kölcsönös megbocsájtásra kell törekednie. A Szentatya bátorítására egyházi és világi szervezetek ökumenikus, valamint történelmi és kulturális rendezvényekkel igyekeznek az 500 éves múltra visszatekinteni.

Március 18-án Szabadkán a Német Nemzeti Tanács az új városháza dísztermében egynapos szimpózium keretében ünnepelte meg a nagy jubileumot  beszédek, előadások és egy kulturális program keretében. A műsort a Regenbogen vegyeskórus nyitotta meg, és ezt követte Laslo Genze Mandler elnökúr köszöntő beszéde, valamint Szabadka Képviselő Testület elnöke, Bumford Tivadar. Előadást tartott Hans-Frieder Rabus superinterdents Belgrádból, majd dr. Bogner István, nyugalmazott egyetemi tanár, Josef Vogrinc, katolikus lelkész és Rudolf Weiss, történelemszakos tanár. Az ünnepi műsoron részt vettek a Paulinum tanulói, amelyen Tápai Leon Cornelius Becker versét szavalta Ich mein Augen auf. Zeneszámmal tették szebbé a megemlékezést Kiss Tamás és Hatnađ Daniel J. S. Bach F-Dur szerzeményével.

A szimpóziumon képviseltették magukat a Szabadka városának testületei és intézményei, amelyek között a Paulinum Gimnázium és Szeminárium diákjai is jelen voltak.

 
Névnap ünneplés a Paulinumban Drucken E-Mail
Mittwoch, den 12. April 2017 um 11:39 Uhr

Március 19-e Szent József ünnepe, akit az Egyházban a Boldogságos Szűz Mária után a legnagyobb tisztelet illet. Szent József a szent engedelmesség, a családi gondoskodás és a szerény alázatosság példaképe. Szent József ünnepének előestéjén a Paulinum Gimnázium és Szeminárium növendékei, a szokásoknak megfelelően, felköszöntötték az intézmény rektorát és igazgatóját, Msgr. Miocs József atyát névnapja alkalmából. A szemináriumokban ősi hagyomány, hogy az intézet mindenkori vezetőjének névnapján, ha az hétköznapra esik, tanítási szünet van és a közösség együtt ünnepel. A diákok alkalmi műsorral készültek, amelyben énekek és zeneszámok, illetve köszöntő beszédek után köszöntötték az ünnepeltet. A közösség nevében Juhas Đuro és Gyuris Dávid mondtak köszöntőt, megköszönve a rektor úr áldozatos munkáját és mindazt, amit a Paulinumért tesz már több évtizede. Török Tamás hegedűn, Hatnađ Danijel fuvolán és Kiss Tamás klarinéton egy – egy zenei kompozíciót előadván tették gazdagabbá a programot. Rektor úr megköszönte a figyelmességet. Másnap, Szent József ünnepén, a rektor úr ünnepi apáti szentmise keretében hálát adott Szent József közbenjárásáért, és imádkozott az egész közösségért, hogy a jövőben is az Egyház fő pártfogójának közbenjárása kísérje a közösség tagjait.

 
Nagyböjt Drucken E-Mail
Mittwoch, den 12. April 2017 um 11:35 Uhr

Nagybőjti időszak alkalmával mindenkinek le kell mondania valamiről, ami később nagy hasznára lehet az ember lelkére. Nagyböjti idő a legalkalmasabb lehetőség arra, hogy az ember lelkileg és hitben megerősödjön. Ilyenkor át kell gondolnunk, hogy mit is lennénk képesek feladni a lelkiépségünkért és megtartani erkölcsiségünket. A lemondásokkal az Úr Jézust szeretnénk követni, aki példát adott azzal, hogy elvonult a pusztába negyven napra, ahol böjtölt és gonosz lélek kisértéseinek ellenállt. A nagyböjtben Jézust követjük, ami azt jelenti, hogy mi is lemondunk egyes dolgokról, amiket létfontosságúnak tartunk, de valójában az Istennel és az emberekkel való kapcsolatunkat akadályozzák. Lemondással fékezzük a testi kívánságainkat, és erősítjük az emberi akaratot.

A Paulinumban, mint minden keresztény intézményben, ekkor változik az étrend, ájtatosságokat és keresztutat tartanak csakúgy mint a templomokban. Habár újabb időket élünk ennek ellenére igyekszünk megtartani mind azokat a szokásokat is, amelyeket a nagyszüleinktől és szüleinktől örökültünk. A Paulinum szeminárium arra neveli növendékeket, hogy híven megtartják az Egyház által előirt nagyböjti időszak szabályait. Erre az időszakra jellemző a liturgikus lila szín, nem hangzik fel a misén a Dicsőség és az allelúja, és az oltárt nem díszítik virággal. Mindenkinek el kell gondolkodni arról, hogy mi az, ami gátolja és zülleszti lelkét, és ezeket mellőzze a negyven napos böjt alkalmával. A nagyböjt egyben bűnbánati időszak is, amely böjtöléssel, imával és lemondással készít fel a húsvéti ünnepekre.

 
Előadáson a Népkörben Drucken E-Mail
Mittwoch, den 12. April 2017 um 11:24 Uhr

A Paulinum Gimnázium tanulói a rendszeres oktatás mellett különböző előadásokra, találkozókra, látogatásokra és gyakorlatokra mennek. Az iskolai tanuláson kívül nagyon fontos a tapasztalatszerzés és a tudás bővítése. Ezeket pedig csak is nyitott hozzáállással gyakorlatokkal és aktivitásokkal lehet elnyerni. Ft. Utcai Róbert atya minden esztendőben rendez egy rendkívüli előadást, amelynek a témaköre mindenkit érint. Az idei nagyböjti rendezvény a szabadkai Népkör nagytermében volt. Az előadó ft. Kemenes Gábor atya volt, aki „A gonosz működik, az Úr uralkodik” címmel tartott előadást. Erre az előadásra a paulinisták nagy érdeklődéssel mentek, hiszen az előadó atya nem csak plébános, hanem börtönlelkész és ördögűzésre felhatalmazott egyházi személy. Az atya előadása értelmes és érdekes volt, mert Isten szeretetéről beszélt, majd a gonosz működésére utalt, és végül az ördög működésére. Az atya rámutatott, hogy az ördög mindent elkövet, hogy eltérítse az embereket az Isten szeretetétől. Ezért nekünk minid józanoknak kell lennünk, és Isten útján járni és élnünk kell az Egyház által nyújtott segítséggel: imával és a szentségekkel. Ezek segítenek, hogy mindig a helyes úton járjunk. A Szentírás figyelmeztet, amint azt olvashatjuk az 1 Péter levelében: „Erős hittel álljatok ellen a gonosznak.”

 
Kisboszniai látogatás Drucken E-Mail
Mittwoch, den 12. April 2017 um 11:13 Uhr

Kisbosznia mindössze 10 km távolságra helyezkedik el Szabadkától. Ez egy egységes kis falu, amelynek lakósága zömével horvát, valamennyi magyar létszámmal, akik mind katolikus vallásúak. A faluról azt lehet mondani, hogy összetart és tartja vallását. A hívek szép számban látogatják a szentmiséket és a templomi rendezvényeket, és igyekeznek templomukat és plébániájukat rendeben tartani. Ebből a plébániából több lelki hivatás is származik, és ma is vannak, akik a papi vagy egyházi szolgálatot választják. A Paulinum közösségnek célja, hogy találkozzon a gyerekekkel, a fiatalokkal és a hívekkel, hogy felhívja a figyelmüket az egyedülálló katolikus gimnázium oktatói és nevelői intézményére. Ilyen szándékkal tettek látogatást a Paulinum diákjai az elmúlt vasárnap. Közös szentmisén vettünk részt, amelyet rektorunk, msgr. Miocs József, a nevelő, ft. Tojzán László és a helybéli plébános, ft. Muharem Dragan atya mutattak be. A szentmise alatt a gyónók rendelkezésére állt a szeminárium lelkésze, msgr. Forgić Marko atya. A szentbeszéd után, amelyet ft. Tojzán László atya tartott, tanúságot tett életútjáról Ristov Tomislav negyedikes tanulónk. Áldozás után elmélkedő verset szavalt Juhas Đuro harmadikos szeminarista. Kiss Tamás és Hatnađ Daniel J. S. Bach egyik művével lepték meg a híveket. A szentmisét követően a felújított közösségi teremben agapé keretében beszélgettünk és társalogtunk a fiatalokkal és a hívekkel.

Dragan atya szerint a látogatás sokat jelentett a plébánia közösségnek, mi viszont örömmel mentünk és hálásak vagyunk a szép és élményben gazdag találkozónak.

 
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Seite 1 von 44